สินค้าคงคลังแบบรวมเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในแพ็คเกจ

SKUลูกที่อยู่ในสินค้าคงคลังรวมต้องมีอยู่แล้วในรายการการจัดการสินค้าคงคลังของBigSeller หากสินค้าไม่มีอยู่ในรายการการจัดการสินค้าคงคลัง คุณต้องเพิ่มก่อนที่จะสร้างสินค้าคงคลังรวม

 หลังจากสร้างสินค้าคงคลังแบบรวมแล้ว ระบบจะได้ล็อกสินค้าคงคลังตาม SKU การรวมกันเมื่อจัดการคำสั่งซื้อและ SKUลูกที่มีอยู่ใน SKUการรวมกันนี้จะถูกล็อคเมื่อสินค้าคงคลังถูกล็อค
ขั้นตอนแรก ไปที่หน้าสินค้าคงคลัง> คลิก SKU Merchant> เพิ่ม SKU การรวมกันขั้นตอนที่ 2 ป้อนชื่อ หมายเลข SKU > เพิ่มรูปภาพของสินค้าที่รวมกัน> เพิ่ม SKUลูกที่มีอยู่ใน SKUการรวมกันและป้อนจำนวน

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่าการจับคู่ SKU ร้านค้ากับSKU Merchant

ไม่อนุญาตให้ SKU การรวมกันกรอกมูลค่าสินค้าคงคลังด้วยตนเองเนื่องจากระบบจะคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังของ SKU ที่รวมกันโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่นฉันสร้าง SKU การรวมกัน1ตัว ซึ่งรวมถึงกระเป๋านักเรียนและกระเป๋าดินสอ สินค้าคงคลังของกระเป๋านักเรียนคือ 50 และสินค้าคงคลังของกระเป๋าดินสอมี 20 จากนั้นสินค้าคงคลังที่ขายได้จริงของ SKU การรวมกันที่คำนวณโดยระบบจะเท่ากับ 20