ลดสินค้าคงคลังผ่านการสร้างรายการManual Stock-Out 

1 วิธีการสร้างรายการ Stock-Outมีสองวิธี สร้างด้วยตนเองหรือนำเข้าตาราง
2 สินค้าที่เลือกจะต้องมีอยู่แล้วในรายการสินค้าคงคลัง หากไม่มีโปรดสร้างในรายการสินค้าคงคลังก่อน จะสร้าง SKUMerchantได้อย่างไร

 โปรดดูขั้นตอนการดำเนินการสร้างรายการ Stock-Out
 วิธี่ที่1 Manual Stock-Out

ขั้นตอนแรก สินค้าคงคลัง> Manual Stock-Out> คลิก + รายการStock-Out


ขั้นตอนที่2 คลังสินค้า Stock-Out >เลือกประเภทStock-Out> เลือก Stock-Outทันที หรือไม่>กรอกหมายเหตุ



ขั้นตอนที่3 เลือกสินค้า> กรอกจำนวนStock-Out> คลิกบันทึก

 

วิธี่ที่2 นำเข้าตาราง

ขั้นตอนแรก  สินค้าคงคลัง>Manual Stock-Out > นำเข้า> ดาวน์โหลดแม่แบบ

ps: ก่อนอื่นคุณสามารถส่งออกตาราง SKU ของสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในรายการสินค้าคงคลังเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูและคัดลอก SKU



ขั้นตอนที่ 2
หลังจากกรอกแบบฟอร์ม คลิกนำเข้า> เลือกคลังสินค้าStock-Out> เลือกประเภทStock-Out> คลิกอัปโหลดไฟล์> คลิกนำเข้า ระบบจะสร้างรายการStock-OutโดยอัตโนมัติและแสดงในรายการรอStock-Out

สำหรับคำสั่งซื้อStock-OutในรายการรอStock-Out คุณต้องคลิกยืนยันรอOut- Stock จากนั้นปริมาณที่กรอกจะถูกหักออกจากรายการสินค้าคงคลัง