เพิ่มสินค้าคงคลังผ่านการสร้างรายการManual Stock-In

1 วิธีการสร้างรายการ Stock-In มีสองวิธี สร้างด้วยตนเองหรือนำเข้าตาราง

2 สินค้าที่เลือกจะต้องมีอยู่แล้วในรายการสินค้าคงคลัง หากไม่มีโปรดสร้างในรายการสินค้าคงคลังก่อน จะสร้าง SKUMerchantได้อย่างไร

 โปรดดูขั้นตอนการดำเนินการสร้างรายการ Stock-In

 วิธี่ที่1 Manual Stock-In

ขั้นตอนแรก สินค้าคงคลัง> Manual Stock-In> คลิก + รายการStock-Inขั้นตอนที่สอง คลังสินค้า Stock-In >เลือกประเภทStock-In> เลือก Stock-Inทันที หรือไม่>กรอกหมายเหตุขั้นตอนที่สาม เลือกสินค้า> กรอกจำนวน Stock-In > คลิก บันทึก

 

วิธี่ที่2 นำเข้าตาราง
 

ขั้นตอนแรก  สินค้าคงคลัง>Manual Stock-In > นำเข้า> ดาวน์โหลดแม่แบบ

ps: ก่อนอื่นคุณสามารถส่งออกตาราง SKU ของสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในรายการสินค้าคงคลังเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูและคัดลอก SKU


 

ขั้นตอนที่สอง หลังจากกรอกแบบฟอร์ม คลิก นำเข้า> เลือกคลังสินค้า Stock-In> เลือกประเภทStock-In > คลิกอัปโหลดไฟล์> คลิกนำเข้า ระบบจะสร้างรายการStock-InโดยอัตโนมัติและแสดงในรายการรอStock-InสำหรับใบStock-In ในรายการรอStock-In คุณต้องคลิกยืนยัน In - Stock จากนั้นปริมาณที่กรอกจะเพิ่มถึงรายการสินค้าคงคลัง