Blog Vận hành hệ thống CẨM NANG NHÀ BÁN HÀNG: TỔNG HỢP NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI CẬP NHẬT GẦN ĐÂY

CẨM NANG NHÀ BÁN HÀNG: TỔNG HỢP NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI CẬP NHẬT GẦN ĐÂY

Nam Giao 08/03/2022 12:01

Kết nối tiktok shop và sao chép Pinduoduo
Kết nối với TikTok shop để đăng sản phẩm, sao chép sản phẩm từ các sàn sang shop TikTok, quản lý đơn hàng và đồng bộ tồn kho, xây dựng gian hàng TikTok nhanh và tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó sao chép sản phẩm Pinduoduo và đánh dấu ký hiệu đơn hàng giúp người dùng lọc đơn một cách hiệu quả hơn.