Blog Vận hành hệ thống SKU hàng hóa là gì? Tạo SKU hàng hóa dễ hay khó?

SKU hàng hóa là gì? Tạo SKU hàng hóa dễ hay khó?

Nam Giao 01/04/2022 09:22

Tạo SKU hàng hóa đơn giản, nhanh, gọn, không hềkhó
Có 4 phương pháp tạo ra SKU hàng hóa: tạo thủ công SKU hàng hóa, tạo hàng loạt SKU hàng hóa thông qua sử dụng bảng Excel, tạo tự động SKU trong danh mục đơn hàng và cuối cùng là dựa vào SKU gian hàng để tạo ra SKU hàng hóa bằng 1 phím. Vậy trong trường hợp nào thì sử dụng cách tạo SKU hàng hóa phù hợp nhất? Hãy xem bài viết để nắm rõ nhé!