Blog Nhà bán hàng mới Nguồn hàng Pinduoduo và cách đăng sản phẩm lên sàn TMĐT siêu nhanh

Nguồn hàng Pinduoduo và cách đăng sản phẩm lên sàn TMĐT siêu nhanh

Nam Giao 31/03/2022 04:48

Tính năng sao chép sản phẩm của sàn Pinduoduo
Sao chép sản phẩm bằng tiện ích đã hỗ trợ sao chép sàn Pinduoduo , hiện nay có thể hỗ trợ truy cập vào trang chi tiết sản phẩm để sao chép, bấm vào chỗ này xem làm thế nào cài đặt tiện ích sao chép nhé. Hiện nay chỉ hỗ trợ copy sản phẩm từ 3 địa chỉ website dưới đây : yangkeduo.com https://mobile.pinduoduo.com/ https://mobile.yangkeduo.com/ Lưu ý: copy sản phẩm bằng link giờ không hỗ trợ copy sản phẩm của sàn pinduoduo.