ศูนย์รวมคำสั่งซื้อใหม่ของแต่ละแพลตฟอร์ม ฟังก์ชันเสริมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคำสั่งซื้อ

 • ซิงค์คำสั่งซื้อใหม่ล่าสุดอัตโนมัติ

  ซิงค์คำสั่งซื้อใหม่แต่ละแพลตฟอร์มเพื่อจัดการและติดตามสถานะการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อ

 • กำหนดเทมเพลตเองได้ เช่นใบปะหน้า Pick List และ Pack List

  ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการ สร้างเป็นเทมเพลดเพื่อใช้งานได้สะดวก

 • การติดตามโลจิสติกส์

  ติดตามการขนส่งของคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว เฝ้าสังเกตุการณ์การขนส่งสินค้าที่ผิดปกติ

 • จัดการสินค้าที่ตีกลับ

  สำหรับคำสั่งซื้อที่ถูกตีกลับก่อนผู้ซื้อเซ็นรับ สามารถเลือกรับสินค้าเข้าคลังบางส่วนหรือทั้งหมด

BigSeller ให้บริการลูกค้า 6 วัน x12 ชั่วโมง

 • บริการลูกค้า

  ให้บริการลูกค้าออนไลน์ 6 วัน x12 ชั่วโมง

 • การดำเนินการในท้องถิ่น

  ทีมงานในเขตพื้นที่ สามารถให้บริการอบรมนอกสถานที่ได้

 • บทความช่วยเหลือ

  ศูนย์ช่วยเหลือ (help.bigseller.com) จะรวมบทความและวีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ

 • บริการฝึกอบรม

  อบรมออนไลน์และออฟไลน์

สำรวจฟีเจอร์เพิ่มเติมของ BigSeller

ทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้เวลาน้อย คำสั่งซื้อมากขึ้น ผลกำไรที่สูงขึ้น