เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เผยแพร่สินค้าไปหลายช่องทางอย่างง่ายดายด้วยคลิกเดีย

ลงทะเบียนฟรี

BigSeller ให้บริการลูกค้า 6 วัน x12 ชั่วโมง

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เผยแพร่สินค้าไปหลายช่องทางอย่างง่ายดายด้วยคลิกเดีย

ลงทะเบียนฟรี

BigSeller ให้บริการลูกค้า 6 วัน x12 ชั่วโมง

 • บริการลูกค้า

  ให้บริการลูกค้าออนไลน์ 6 วัน x12 ชั่วโมง

 • การดำเนินการในท้องถิ่น

  ทีมงานอินโดสามารถให้บริการถึงที่และอบรมออฟไลน์

 • บทความช่วยเหลือ

  ศูนย์ช่วยเหลือ (help.bigseller.com) จะรวมบทความและวีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ

 • บริการฝึกอบรม

  อบรมออนไลน์และออฟไลน์

สำรวจฟีเจอร์เพิ่มเติมของ BigSeller