ภาพรวม

นโยบายการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery หรือ COD) ของ TikTok Shop (ประเทศไทย) ฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ขายและลูกค้าทุกรายในประเทศไทย
 
TikTok Shop ได้นำเสนอ การเก็บเงินปลายทาง (COD) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มของเรา (เฉพาะบางตลาดของประเทศที่กำหนดเท่านั้น) ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้  การเก็บเงินปลายทาง (COD)หมายถึงการจำหน่ายสินค้าที่มีการเรียกเก็บเงิน ณ จุดส่งมอบสินค้ายังปลายทาง แทนการชำระเงินบนแพลตฟอร์มล่วงหน้าก่อนการรับสินค้า

วิธีการเก็บเงินปลายทาง (COD) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้ กรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกหรือมีข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินแบบออนไลน์รูปแบบอื่นบนแพลตฟอร์ม

นโยบายการเก็บเงินปลายทาง (COD)  จะกำหนดคุณสมบัติของ การเก็บเงินปลายทาง (COD) รวมถึงการตรวจสอบ ขั้นตอนดำเนินการ และการยกเลิกการชำระเงิน
 
TikTok Shop จะมีการปรับปรุงนโยบายการเก็บเงินปลายทาง (COD) เป็นระยะ ทั้งนี้ผู้ขายมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของนโยบายเป็นประจำ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันจากทางเรา


หลักการทั่วไป
2.1 ขอบเขต
ตัวเลือก การเก็บเงินปลายทาง (COD) สามารถใช้ได้สําหรับธุรกรรมภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น คําสั่งซื้อระหว่างประเทศจะไม่อยู่ในขอบเขตของ การเก็บเงินปลายทาง (COD)
ตัวเลือก การเก็บเงินปลายทาง (COD) จะไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าบางรายที่ระบุไว้ในข้อ 3.2
ตัวเลือก การเก็บเงินปลายทาง (COD) อาจไม่พร้อมใช้งานหรือรองรับในบางพื้นที่
คุณสมบัติที่กำหนด
การชำระเงินแบบ การเก็บเงินปลายทาง (COD) จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติทั้งหมดที่กำหนด ดังต่อไปนี้

3.1 คุณสมบัติผู้ขาย
ผู้ขายทุกรายที่ทำธุรกรรมในท้องถิ่นจะได้รับสิทธิ์สำหรับตัวเลือกการชำระเงินแบบ COD อย่างไรก็ตาม เราอาจตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้ขายและถอนตัวเลือก COD ออกจากบัญชีของพวกเขาตามดุลยพินิจของเรา

3.2 คุณสมบัติลูกค้า
เมื่อเลือกวิธีการชําระเงินแบบ การเก็บเงินปลายทาง (COD) ลูกค้าต้องตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตน ในบัญชี TikTok Shop
อนุญาต ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์เพียงหมายเลขเดียวสำหรับบัญชี TikTok Shop หนึ่งบัญชีเท่านั้น
TikTok Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งานวิธีการชำระเงินแบบ COD ของลูกค้าชั่วคราวเป็นเวลาหกสิบ (60) วันตามปฏิทิน หากลูกค้าไม่ได้รับคำสั่งซื้อแบบ COD สามครั้งภายในระยะเวลา 60 วันตามปฏิทิน
การไม่รับสินค้าตามคําสั่งซื้อแบบ การเก็บเงินปลายทาง (COD) รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) สถานการณ์ต่อไปนี้:
ลูกค้าปฏิเสธสินค้าตามคําสั่งซื้อ เมื่อมีการจัดส่ง
ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุสินค้าไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ณ ขณะการจัดส่งสินค้า
ที่อยู่ของลูกค้าไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่จริง ซึ่งส่งผลให้การจัดส่งสินค้าตามคําสั่งซื้อแบบ การเก็บเงินปลายทาง (COD)ล้มเหลว
ลูกค้าที่ถูกปิดใช้งานวิธีการชําระเงินแบบ การเก็บเงินปลายทาง (COD) เป็นการชั่วคราวอาจยังคงชําระเงินสําหรับคําสั่งซื้อของตนได้ต่อไปโดยใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่น ๆที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม
 
3.3 คุณสมบัติสินค้า
ประเภทของสินค้าต่อไปนี้ไม่สามารถใช้วิธีการชำระเงินแบบ การเก็บเงินปลายทาง (COD) ได้:
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ (เช่น เดสก์ท็อปหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ)
เฟอร์นิเจอร์ในครัวเรือนขนาดใหญ่หรือเฟอร์นิเจอร์เชิงพาณิชย์
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดใหญ่หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
สินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหารและเครื่องดื่ม
สินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้ (เช่น สินค้าดิจิทัล, บริการ, และการรับประกัน)
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มูลค่าที่ต้องชำระจริงของคําสั่งซื้อมากกว่า 36,000 บาท โปรดดูข้อ 3.4 ด้านล่าง

3.4 มูลค่าการสั่งซื้อสูงสุด
มูลค่าของคำสั่งซื้อสูงสุดที่ยอมรับได้สําหรับการใช้ตัวเลือกการชําระเงินแบบ การเก็บเงินปลายทาง (COD) ของ TikTok Shop คือ ฿36,000 Thai Baht (THB) หากมูลค่าของคำสั่งซื้อเกินขีดจํากัดดังกล่าว ลูกค้าต้องเลือกวิธีการชําระเงินอื่น
โปรดทราบว่ามูลค่าการสั่งซื้อสูงสุดจะขึ้นอยู่กับราคาขายจริงของ สินค้า(หลังจากหักส่วนลดแล้ว) ไม่ใช่ราคาเดิมของสินค้า จำนวนเงินสุทธิจะไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า

3.5 วิธีการชําระเงิน
คำสั่งซื้อประเภท การเก็บเงินปลายทาง (COD) สามารถชําระได้ ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต/เดบิต ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้า
ข้อกําหนดสำหรับการดำเนินการ

4.1 การตั้งค่าตัวเลือก การเก็บเงินปลายทาง (COD) ของ ผู้ขาย
TikTok Shop ได้แนะนําประเภทหรือหมวดหมู่ของสินค้าที่สามารถกำหนดสิทธิ์ให้สามารถเลือกวิธีการชำระเงินแบบ การเก็บเงินปลายทาง (COD) ไว้แล้วอย่างไรก็ตาม ผู้ขายสามารถปรับแต่งตัวเลือกการชําระเงิน การเก็บเงินปลายทาง (COD) ได้เอง เช่น สามารถปิดตัวเลือกการชำระเงินแบบ การเก็บเงินปลายทาง (COD) สำหรับสินค้าที่ต้องการได้
เมื่อปิดตัวเลือกการชําระเงิน การเก็บเงินปลายทาง (COD) แล้ว สินค้านั้นจะสามารถชําระเงินผ่านวิธีการชำระเงินแบบอื่น ๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มเท่านั้น

4.2 วิธีการชําระเงิน ของลูกค้า
ด้านล่างนี้คือนโยบายของเราเกี่ยวกับตัวเลือกวิธีการชําระเงินสําหรับลูกค้า:
เมื่อสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าควรตรวจสอบว่ามีตัวเลือกการชําระเงิน เเบบการเก็บเงินปลายทาง (COD) ณ เวลาที่เช็คเอาท์
หากมีตัวเลือก การเก็บเงินปลายทาง (COD) ลูกค้าสามารถเลือกเป็นวิธีการชําระเงินได้
TikTok Shop อนุญาตให้บัญชีลูกค้ารายเดียวมีคำสั่งซื้อที่เลือกวิธีการชำระเงินแบบการเก็บเงินปลายทาง (COD) ต่อเนื่องสูงสุดจำนวนห้า (5) รายการในครั้งเดียวเท่านั้น ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกวิธีการชําระเงิน เเบบการเก็บเงินปลายทาง (COD) สําหรับคําสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เมื่อถึงขีดจํากัดแล้ว
ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกวิธีการชําระเงินที่แตกต่างกันพร้อมกันได้ หากลูกค้ามีทั้งสินค้าที่รองรับวิธีการสั่งซื้อแบบ การเก็บเงินปลายทาง (COD) และประเภทที่ไม่รองรับ การเก็บเงินปลายทาง (COD) ในหนึ่งคำสั่งซื้อ เมื่อเช็คเอ้าท์ ตัวเลือก การเก็บเงินปลายทาง (COD) จะถูกปิดการใช้งาน และคําสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องถูกเลือกวิธีการชำระเงินด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

4.3 การยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือ ของลูกค้า
เมื่อลูกค้าเลือกตัวเลือกการชําระเงิน การเก็บเงินปลายทาง (COD) TikTok Shop จะแจ้งให้ลูกค้าป้อนรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว(OTP) ซึ่งจะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีของลูกค้า
เมื่อเสร็จแล้ว ลูกค้าสามารถดําเนินการสั่งซื้อต่อได้ หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงกับบัญชีของตน สามารถทำได้ที่หน้าการตั้งค่าบัญชี

4.4 การจัดส่งและการชําระเงิน
  4.4.1 ก่อนการ จัดส่งสินค้า
ก่อนการส่งมอบ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้:
ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ในการจัดส่งที่พวกเขาให้นั้นถูกต้องและครบถ้วน ไม่สามารถแก้ไขที่อยู่สำหรับการจัดส่งได้เมื่อมีการดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อแล้ว
หากลูกค้าระบุที่อยู่ในการจัดส่งผิด ลูกค้าต้องยกเลิกคําสั่งซื้อก่อนที่สถานะของคำสั่งซื้อจะถูกเปลี่ยนเป็น "จัดส่งแล้ว"
หากลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อและพัสดุของสินค้าถูกจัดส่งแล้ว ลูกค้าโปรดทำการส่งคําขอส่งคืน/คืนเงินและติดต่อผู้ขายทันที
ก่อนรับพัสดุ จะมีการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจะติดต่อลูกค้าก่อนที่จะทำการจัดส่งและจะต้องจัดส่งในเวลาที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าเท่านั้น
หากบริษัทขนส่งได้มีการทำการจัดส่งพัสดุเป็นจำนวนสาม (3) ครั้ง แต่ลูกค้าไม่พร้อมรับพัสดุ การจัดส่งจะถูกยกเลิก จากนั้นสินค้าจากคำสั่งซื้อนั้นจะถูกส่งคืนไปยังผู้ขาย

4.4.2 การส่งมอบ
  ณ เวลาที่ส่งมอบ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้:
ลูกค้าควรได้รับการส่งมอบคําสั่งซื้อด้วยตนเอง
หากลูกค้าอนุญาตให้บุคคลอื่นรับพัสดุของตน ลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการให้อนุญาตแก่บุคคลนั้น
บริษัทขนส่งจะโทรติดต่อลูกค้าและยืนยันการอนุญาตของผู้รับก่อนที่จะส่งมอบพัสดุและเรียกเก็บเงิน ลูกค้าต้องสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้เมื่อมีการส่งมอบ
ลูกค้าต้องชําระค่าสินค้าก่อนเปิดพัสดุ
ลูกค้าต้องชําระเงินตามจํานวนทั้งหมดที่พิมพ์บนฉลากการจัดส่ง หากลูกค้าถูกขอให้จ่ายเงินมากกว่าจํานวนเงินที่ระบุไว้ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการชําระเงินและติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ลูกค้าต้องเตรียมจํานวนเงินที่แน่นอนเพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระเงินที่ราบรื่น กรณีเลือกที่จะชําระด้วยเงินสด ทางเราขอสงวนสิทธิ์การชําระเงินบางส่วนสําหรับคำสั่งซื้อประเภท การเก็บเงินปลายทาง (COD)

4.4.3 การส่งคืน/การคืนเงิน
หากลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าลูกค้าหรือผู้รับพัสดุจะไม่สามารถส่งคืน/คืนเงินได้ทันทีกับบริษัทขนส่ง แต่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ลูกค้าต้องชําระเงินสําหรับคําสั่งซื้อทั้งหมด
จากนั้น ลูกค้าต้องส่งคําขอคืนสินค้า/คืนเงินเพื่อให้ผู้ขายตรวจสอบและอนุมัติ ตามแนวทางการคืนสินค้าและการคืนเงินทั่วไปของเรา
แม้ว่าการส่งคืนสินค้า/คืนเงินจะไม่สามารถกระทำได้ทันที ณ เวลาที่จัดส่ง แต่ก็อาจเป็นไปได้ที่จะปฏิเสธการยอมรับสินค้า ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธพัสดุก่อนที่จะชําระเงิน หาก:
พัสดุยังไม่เปิด
พัสดุได้รับความเสียหายจากผู้ขาย/ผู้จัดส่ง
ลูกค้าต้องตัดสินใจปฏิเสธคําสั่งซื้อโดยการตรวจสอบพัสดุด้วยการสังเกตด้วยตาเปล่าเท่านั้น

4.5 การยกเลิก
ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หากคำสั่งซื้องจัดส่งไม่ตรงตามกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และสถานะไม่ได้อัปเดตเป็น “จัดส่งแล้ว” TikTok Shop จะอนุมัติการยกเลิกดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่กำหนดคือ 2 วันทำการนับจากวันที่สั่งซื้อ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ TikTok Shop ในระหว่างช่วงแคมเปญ เป็นต้น หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนที่เพียงพอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ลูกค้าสามารถยกเลิกการพรีออเดอร์ได้หากสถานะไม่อัปเดตเป็น “จัดส่งแล้ว” ภายใน 5 วันตามปฏิทินหลังจากอัปเดตสถานะเป็น “ที่จะจัดส่ง - รอผู้ให้บริการขนส่งเข้ารับ” TikTok Shop จะอนุมัติการยกเลิกดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ยังไม่เกินกำหนดเวลาข้างต้น ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ TikTok Shop เพื่อขอยกเลิกกับผู้ขายในนามของตน
ผู้ขายต้องตรวจสอบคำขอยกเลิกทั้งหมดภายใน 2 วันตามปฏิทินหลังจากได้รับการร้องขอ หากไม่ดำเนินการตามนั้นจะส่งผลให้เกิดการอนุมัติโดยอัตโนมัติ