1.1 บทแนะนำ
นโยบายการชำระเงินผู้ขาย TikTok Shop ทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมการเลือกซื้อสินค้าเชิงบวกบน TikTok Shop และ
มอบประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้
ผู้ขายในประเทศทุกรายที่เสนอขายสินค้าผ่าน TikTok Shop จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้และข้อกำหนดในการใช้บริการ

1.2 ขอบเขต
นโยบายการชำระเงินผู้ขายบน TikTok Shop จะอธิบายนโยบายของเราเกี่ยวกับระยะเวลาระหว่างการจัดส่งคำสั่งซื้อและวันที่ผู้ขายได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าว ระยะเวลาของช่วงเวลานี้จะแตกต่างกันไปสำหรับผู้ขายแต่ละราย โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดด้านล่าง
หมายเหตุสำคัญ: แนวทางเหล่านี้ใช้ได้กับธุรกรรมที่เกิดในระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อในประเทศเท่านั้น
ผู้ขายมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการลงรายการสินค้า การขาย และการจัดหาสินค้าให้กับผู้ซื้อผ่าน TikTok Shop เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกเมื่อ แนวทางเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ขายเข้าใจกฎกติกาในการชำระเงินซึ่งแนวทางเหล่านี้ไม่ได้ละเอียดถี่ถ้วนและไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย เราขอแนะนำให้ผู้ขายปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายหากมีคำถามเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าของตน
นโยบายและแนวทางของเรามีการปรับปรุงเป็นระยะ ผู้ขายมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้และ TikTok Shop Academy เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าตนปฏิบัติตามแนวทางปัจจุบันของเรา ผู้ขายจะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายผ่านทาง Seller Center ของตน

2. ระยะเวลาการชำระเงิน
ระยะเวลาการชำระเงิน (หรือระยะเวลาการชำระเงิน) คือระยะเวลานับจากวันที่คำสั่งซื้อ จัดส่งสำเร็จ จนถึงวันที่มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสำหรับคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีระยะเวลาการชำระเงินสามประเภทที่สามารถนำไปใช้กับร้านค้าของผู้ขายได้:

  1. การชำระเงินแบบมาตรฐาน
ระยะเวลาการชำระเงิน 8 วันตามปฏิทินสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้า
  1. การชำระเงินแบบด่วน
ระยะเวลาการชำระเงิน 3 วันตามปฏิทินสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้า
  1. การชำระเงินแบบนานพิเศษ
ระยะเวลาการชำระเงิน 15 วันตามปฏิทินสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้า

หมายเหตุ: TikTok Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการทดลองใช้ระยะเวลาการชำระเงินที่แตกต่างกันโดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์ที่กล่าวถึงในนโยบายนี้ ผู้ขายจะได้รับแจ้งผ่านประกาศในศูนย์ผู้ขาย และ/หรืออีเมล โปรดตรวจสอบศูนย์ผู้ขายและอีเมลของคุณเป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ และขอแจ้งว่าาอาจมีกรณีเฉพาะที่ผู้ขายอาจไม่ได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของการดำเนินงานของเรา

3. ประเภทระยะการชำระเงิน

3.1 การชำระเงินแบบมาตรฐาน
ผู้ขายที่ใช้ระยะการชำระเงินแบบมาตรฐานกับร้านค้าของตนจะมีระยะการชำระเงิน 8 วันตามปฏิทินสำหรับคำสั่งซื้อของตน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น (T+7)+1 โดย
T หมายถึงวันที่คำสั่งซื้อจัดส่งสำเร็จไปยังผู้ซื้อแล้ว
+7 หมายถึง 7 วันตามปฏิทินหลังจากคำสั่งซื้อจัดส่งสำเร็จจนถึงวันที่ถือว่าคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
+1 หมายถึง 1 วันตามปฏิทินระหว่างวันที่ถือว่าคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์จนถึงวันที่จ่ายเงินไปยัง Seller Center
ในวันที่ 8 คุณสามารถดูเงินที่ได้รับจากคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดได้ในส่วนสถานะพร้อมให้ถอนตรงเมนูการเงินใน Seller Center ของ TikTok Shop ผู้ขายสามารถถอนเงินจาก TikTok Shop ไปยังบัญชีธนาคารของตนได้