Hướng dẫn cách tạo tài khoản phụ shopee cho shop bán hàng

1. Tài khoản phụ là gì?

Tài khoản phụ là nền tảng cho phép bạn quản lý nhiều Gian hàng trên Shopee cùng lúc. Nó cũng cho phép các thành viên khác nhau có các quyền quản lý khác nhau. Mỗi thành viên có các cấp độ truy cập khác nhau vào Cửa hàng của bạn. Mục đích là đơn giản hóa quy trình bằng cách chia nhỏ công việc.

Người bán có thể thành lập một nhóm để đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau trong khi quản lý Shop trên nền tảng mới của Shopee. Ngoài ra, Người bán có thể tùy chỉnh Shop theo nhiều cách khác nhau, cũng như thiết lập phí giao hàng phù hợp cho từng Shop.

2. Lợi ích khi dùng tài khoản phụ trên Shopee:

Tài khoản chính có thể có một nhóm các tài khoản phụ đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau, ví dụ: Điều hành, chăm sóc khách hàng, v.v.

– Tài khoản phụ có thể được sử dụng để quản lý một số Cửa hàng cùng một lúc (miễn là các Cửa hàng đó thuộc sở hữu của cùng một người).

– Cả tài khoản chính và tài khoản phụ đều có quyền truy cập vào Kênh người bán và khu vực Trò chuyện trên Shopee, điều này sẽ giúp Shop kinh doanh hiệu quả hơn.

– Khi đăng nhập vào Kênh người bán, mỗi tài khoản phụ sẽ chỉ nhìn thấy những phần mà tài khoản chính đã duyệt.

3. Hướng dẫn cách tạo tài khoản chính Shopee

Tài khoản chính là tài khoản quản trị viên quản lý tất cả các tài khoản phụ. Tài khoản chính có thể tạo và chỉnh sửa thông tin các tài khoản phụ nhằm đảm nhiệm các vai trò khác nhau. Vì vậy trước khi lập tài khoản phụ ta cần phải đăng ký tài khoản chính.

Đây là một tính năng chọn lọc nên chỉ tài khoản bán hàng nào nhận được thông báo trên Kênh người bán mới được áp dụng. Sau đó nền tảng tài khoản phụ đã hiển thị dưới tên đăng nhập, bấm chọn để bắt đầu đăng ký.

Bước 1: Chọn Đăng ký Tài khoản chính

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin sau:

Điền số điện thoại thật chính xác

Đặt tên đăng nhập tài khoản chính sẽ luôn có đuôi :main

Đặt biệt danh để các thành viên dễ nhận diện

Bước 3: Nhấn “Xác minh” và điền mã xác minh được gửi đến số điện thoại đăng ký Tài khoản chính.

4. Hướng dẫn cách tạo tài khoản phụ Shopee

Bước 1: Đăng nhập vào nền tảng tài khoản phụ bằng tài khoản bạn vừa tạo mới tại https://subaccount.shopee.com/login/

Bước 2: Liên kết tài khoản phụ với Shop của bạn bằng cách:

Nhấn chọn Liên kết Shop

Điền tên Shop hoặc tên Đăng nhập

Nhấn Tìm và chọn Liên kết

Nhập mã OTP mà hệ thống gửi để thực hiện liên kết.

Bước 3: Ủy quyền cho Tài khoản phụ

Nhấn Ủy quyền ngay cho Tài khoản shop mà bạn vừa liên kết 

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng nhập

Chọn Ủy quyền và hệ thống sẽ thông báo xác nhận thành công

Bước 4: Tạo thành viên

Vào mục Thành viên và chọn Tạo thành viên

Điền thông tin chi tiết của thành viên mới

Chọn vai trò cho tài khoản phụ

Chọn Shop mà tài khoản phụ vừa tạo có quyền truy cập

Chọn Sao chép mã đăng nhập và mật khẩu để lưu lại thông tin đăng nhập cho tài khoản phụ vừa tạo.

Bước 5: Chỉnh sửa các thông tin, vai trò và quyền truy cập của thành viên vào Shop sau khi đã kích hoạt Tài khoản phụ

Chọn Chi Tiết để hiển thị thông tin

Chọn thông tin cần sửa và điều chỉnh

Nhấn Lưu để hoàn tất