การจัดเก็บสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับพ่อค้าแม้ค้าที่ทำธุรกิจการขายของแบบมีสต็อก และไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์หรือออฟไลน์ การจัดเก็บและรักษาสินค้าในคลังสินค้าได้ดีจะมีประโยชน์กับการทำธุรกิจการค้าขายของตัวเองมาก วันนี้เรามาทำความรู้จักกับการจัดเก็บและรักษาสินค้าในคลังสินค้าเลย


คลังสินค้า คืออะไร

คลังสินค้า หรือสโตร์ หรือโกดัง คือ การจัดเก็บสินค้าที่สั่งซื้อเข้ามาไว้ในสถานที่ที่จัดเก็บและรักษาความสมบูรณ์ของสินค้าให้อยู่ในสภาพดีเพื่อส่งต่อไปยังลูกค้า และผู้ที่รับผิดชอบคลังสินค้าต้องรับผิดชอบการทำงานตั้งแต่สินค้าเข้าสู่คลังไปจนถึงสินค้าออกกจากคลังเพื่อดำเนินการค้าขายกับลูคค้า

 การจัดเก็บและรักษาสินค้าในคลังสินค้าอย่างไร?

ผู้ขายที่ทำธุรกิจการขายสินค้าแบบมีสต็อกสินค้า ต้องมีพื้นที่จัดเก็บสินค้าและต้องวางแผนให้ดีว่าทำยังไงให้สินค้าที่นำเข้ามาจัดเก็บได้เป็นเกณฑ์ เพื่อลดความยุ่งยากและความซับซ้อนในการทำงาน เลยการจัดเก็บรักษาสินค้าต้องมีแนวคิดการจัดเก็บและหลักการจัดวางดังนี้


1. การจัดเก็บแบบแยกประเภท

สิ่งแรกที่ต้องทำหลังจากนำเข้าสินค้าไว้ในคลังสินค้า คือ แยกประเภทสินค้า การแยกประเภทและจัดเก็บสินค้าควรตามลักษณะของสินค้า เช่น สินค้าที่ประเภทต่างกัน สินค้าที่ลำดับงวดของการนำเข้าต่างกันควรแยกแยะให้ชัดเจน และสินค้าที่แยกแยะออกมาควรจัดเก็บตามสถานที่ให้ตามระเบียบ หลีกเลี่ยนสินค้าปนกันทำให้ทำงานยุ่งยากและซับซ้อน


2. เข้าก่อนออกก่อน 

สิ่งสำคัญอีกประการในการจัดเก็บสินค้า คือ สินค้าประเภทไหนควรเข้าก่อนออกก่อน เช่น สินค้าที่เสื่อม เสียหายง่ายควรตามหลักการเข้าก่อนออกก่อน เนื่องจากอายุการใช้งานของสินค้าบางประเภทจะสั้นกว่า 


3. จัดวางตำแหน่งให้เหมาะสม

สำหรับสินค้าที่ขายดี ขายปังและมีอัตราการหมุนเวียนสูง ควรจัดวางไว้ในตำแหน่งที่สะดวกที่สุด หรือวางไว้ใกล้ทางเข้าออก ซึ่งจะง่ายต่อการใช้งาน และควรแบ่งแยกตำแหน่งชั้นวางให้ชัดเจนโดยเพิ่มรหัสให้กับตำแหน่งชั้นวางเพื่อสะดวกในการหยิบสินค้า


4. รักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยสินค้าให้ดี หลีกเลี่ยการเกิดความเสื่อมสภาพของสินค้า และเกิดไฟไหม้ง่าย อีกทั้ง น้ำหนักของสินค้าแต่ละตำแหน่งชั้นวางจะต้องไม่เกินน้ำหนักสูงสุดที่กำหนด ป้องกันความปลอดภัยของพนักงาน


5. ตรวจเช็คสต็อกสินค้าเป็นประจำ

ควรตรวจเช็คสต็อกสินค้าเป็นประจำพร้อมบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สต็อกสินค้าในคลังมีความถูกต้องและแม่นยำ และประมวลผลได้ตามความต้องการ ซึ่งจะมีความช่วยเหลือกับการทำธุรกิจ
ประโยชน์ในการจัดเก็บและรักษาสินค้าในคลังสินค้าให้เป็นระบบ

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของการจัดการคลังสินค้า ช่วยประหยัดเวลาในการจัดเก็บสินค้า ค้นหาสินค้าและหยิบสินค้าของพนักงาน
2.ใช้พื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุน
3.สร้างความมั่นใจในการใช้งานของสินค้าว่าจะพร้อมส่งให้ลูกค้าได้ตลอด
สรุป

การจัดเก็บและรักษาสินค้ามีบทบาทสำคัญมากในการจัดการคลังสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทุกกระบวนการทำงานในการจัดการคลังสินค้า หากจัดการคลังสินค้าได้ดีจะช่วยลดต้นทุนมากในการทำธุรกิจสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของค่ะ


หมายเหตุ รูปภาพในบทความมาจาก istockphoto