Thông báo điều chỉnh phí giao dịch TikTok Shop

Từ 00:00, ngày 28 tháng 9 năm 2023, giờ Việt Nam (GMT+7), TikTok Shop sẽ điều chỉnh Phí Giao Dịch như sau:, Phí Giao Dịch bằng 4% tổng số tiền thanh toán bởi khách hàng (bao gồm tất cả phí cộng thêm và sau giảm trừ khuyến mãi) cho tất cả các đơn hàng thành công.

Hệ thống TikTok Shop sẽ tự động khấu trừ khoản phí từ việc thanh toán đơn hàng kể từ thời điểm xác nhận giao hàng thành công.

Công thức tính phí giao dịch

Theo thông báo, mức phí mới sẽ là 4% tổng giá trị đơn hàng. Như vậy, phí giao dịch mỗi đơn hàng được tính dựa trên công thức sau:

Phí giao dịch = (Tổng số tiền khách hàng thanh toán –  Số tiền hoàn) x 4%.

Trong đó:

Cách kiểm tra phí giao dịch cho mỗi đơn hàng

Cách xem phí dịch vụ TikTok Shop

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết cho từng đơn đặt hàng đã quyết toán theo các bước  dưới đây:

  1. Bấm vào mục Tài chính
  2. Chuyển tới mục Đơn đã quyết toán
  3. Tại cột hành động, bấm Xem chi tiết

Kết luận

Với việc TikTok Shop thay đổi phí giao dịch, các nhà bán hàng cần cân đối và điều chỉnh lại giá sản phẩm phù hợp, sao cho không tăng quá cao làm mất lợi thế cạnh tranh và khó giữ chân khách hàng nhưng cũng không nên giữ nguyên giá, gây ảnh hưởng tới lợi nhuận.