สินค้าขนาดปกติ (Non Bulky)

-ภายในกล่องสินค้าจะต้องมีวัสดุกันกระแทกที่เพียงพอ หรือมีบล็อกโฟม หรือบล็อกกระดาษ
-หากสินค้าสามารถเคลื่อนไหวได้ภายในกล่อง หรือหากไม่แพ็กลงกล่องพัสดุอีกชั้น จะต้องห่อด้วยบับเบิ้ลกันกระแทกอย่างน้อย 3 ชั้นหรือ ควรเติมวัสดุกันกระแทกให้เต็ม โดยไม่เหลือช่องว่างภายในกล่อง หรือบล็อกไม่ให้สินค้าเคลื่อนที่ได้ภายในกล่อง
-กล่องพัสดุควรอยู่ในสภาพปกติและแข็งแรง ไม่ชำรุด ไม่ควรมีรู รอยฉีกขาด หรือรอยบุบ
-ไม่แนะนำให้นำกล่องพัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำเพื่อความแข็งแรงของตัวกล่อง และจะต้องไม่มีใบจ่าหน้าเก่า (AWB) ติดอยู่
ใช้เทปกาวที่มีความหนาและแข็งแรงที่จะรับน้ำหนักได้ในการปิดกล่อง โดยปิดเทปในลักษณะตัว H และพันกลางกล่องอีกครั้งหากตัวสินค้ามีน้ำหนักมาก

Seller Own Fleet tra cứu vận đơn đến đâu? Bao lâu nhận?

สินค้าขนาดใหญ่ (Bulky)


สินค้าขนาดใหญ่แบบมีกล่อง เช่น ตู้เย็น เครื่องซัก/เครื่องอบผ้า เครื่องปรับอากาศ
จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์จากโรงงาน ด้านในจะต้องมีวัสดุกันกระแทกที่เพียงพอและต้องปิดผนึกอย่างแน่นหนาไม่มีรอยถูกแกะ มีสายรัดกล่อง
หุ้มขอบกล่องด้วย Corner Guard (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)
พันด้วย Plastic wrap 3 ชั้น หรือบับเบิ้ล 2 ชั้น

สินค้าขนาดใหญ่แบบไม่มีกล่อง เช่น ที่นอน โซฟา หมอน ผ้านวม
ห่อด้วยพลาสติกชนิดหนาและเหนียวอย่างน้อย 5 ชั้น หรือบับเบิ้ล 3 ชั้น
หรือ ห่อด้วยพลาสติกชนิดหนาและเหนียวอย่างน้อย 2 ชั้นและห่อด้วยพลาสติกกระสอบหรือบลูชีท(Blue Sheet)

การแพ็คสินค้าที่มีมากกว่า 1 กล่องพัสดุ (Multiple Parcel)

Shopee ไม่แนะนำให้มัดรวมกล่องพัสดุ (Bundle) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือสูญหายระหว่างจัดส่งรวมถึงยากต่อการวัดขนาดและชั่งน้ำหนัก โดยร้านค้าสามารถจัดส่งในรูปแบบ Multiple Parcel หรืองานล็อตได้ เว้นแต่ผู้ให้บริการขนส่งไม่รองรับการจัดส่งในรูปแบบ Multiple Parcel ผู้ขายจะต้องแพ็กสินค้าลงเป็นกล่องพัสดุเดียวเท่านั้น

Seller Own Fleet tra cứu vận đơn đến đâu? Bao lâu nhận?

⚠หมายเหตุ : การจัดส่งแบบผู้ขายจัดส่งด้วยตัวเอง (Seller Own Fleet)


การเคลมสินค้ากรณีสูญหาย/เสียหาย ผู้ขายจะต้องดำเนินการด้วยตนเองดังนี้

1.การจัดส่งแบบผู้ขายจัดส่งด้วยตัวเองนั้นจะไม่รองรับการส่งคืนสินค้าผ่านช่องทางการบริการของช้อปปี้ โดยผู้ขายต้องดำเนินการเข้ารับสินค้ากลับคืนจากผู้ซื้อด้วยตัวเองเท่านั้น

2.กรณีที่ผู้ขายไม่สะดวกเข้ารับสินค้าคืนด้วยตนเองและผู้ซื้อจำเป็นต้องส่งสินค้าคืนผ่านช้อปปี้หากสินค้าเกิดความสินค้าเสียหายระหว่างจัดส่ง ทางช้อปปี้ขอปฎิเสธการเคลมหรือการดูแลทุกกรณี

3.กรณีที่ผู้ซื้อเปลี่ยนใจและต้องการส่งสินค้าคืนผ่านช้อปปี้ จะต้องส่งสินค้าคืนมาในกล่องพัสดุ และบรรจุอุปกรณ์กันกระแทกมาให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการส่งสินค้าคืน