ศูนย์ช่วยเหลืออัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้ว เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่
เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาที่สับสนทั้งหมดของคุณ
 • คู่มือผู้ใช้ใหม่

 • วิธีเชื่อมต่อ

 • สินค้า

 • คำสั่งซื้อ

 • สินค้าคงคลัง

 • WMS

 • โลจิสติกส์

 • คลังสินค้าบุคคลที่สาม

 • การสั่งซื้อ

 • การตลาด

 • รายงาน

 • ซอฟต์แวร์ทางการเงิน

 • APP

 • Blog

 • ติดต่อเรา

 • การตั้งค่า

 • บริการ

ฉันไม่เคยสร้าง SKU Merchant นี้ ทำไมรายการ SKU Merchant ของฉันมี SKU นี้คะ