Blog Quản lý kinh doanh 9 Sai lầm Nhà bán hàng thường gặp khi xử lý đơn hàng đa sàn

9 Sai lầm Nhà bán hàng thường gặp khi xử lý đơn hàng đa sàn

H. BigSeller 28/02/2023 04:31

Tác dụng của việc xử lý đơn hàng trên BigSeller
1. Sử dụng tính năng đơn hàng của BigSeller có thể quản lý thống nhất các đơn hàng từ nhiều nền tảng và nhiều gian hàng, hệ thống sẽ tự động đồng bộ đơn hàng của các gian hàng mà bạn đã kết nối. 2. Khi bạn bật nút tính năng tồn kho và xử lý đơn hàng trên BigSeller, hệ thống sẽ tự động trừ số lượng tồn kho của SKU hàng hóa tương ứng, bạn có thể giám sát số lượng tồn kho tức thời . 3. Xử lý đơn hàng trên BigSeller có thể tối ưu hóa quy trình xử lý đơn hàng của bạn.