Blog Vận hành hệ thống Làm thế nào để diệt tận gốc nạn boom hàng khi bán hàng online

Làm thế nào để diệt tận gốc nạn boom hàng khi bán hàng online

Gạo Nếp 14/08/2023 03:29

Danh sách đen người mua
Với BigSeller, bạn có thể cài đặt, thêm người mua vào danh sách đen, khi đơn hàng đồng bộ về BigSeller, đơn hàng sẽ được đánh dấu, giúp bạn nhận dạng ngay đơn hàng để có biện pháp xử lý kịp thời, giúp bạn giải quyết tận gốc nạn boom hàng.