Blog Vận hành hệ thống SKU là gì? Cách tạo mã SKU giúp bạn quản lý kho hiệu quả

SKU là gì? Cách tạo mã SKU giúp bạn quản lý kho hiệu quả

Gạo Nếp 03/09/2023 14:07

Tạo SKU bằng một cú nhấp chuột
Trên giao diện chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm, bạn có thể tạo mã SKU hàng loạt theo cú pháp mà bạn muốn, tiện lợi và vô cùng tiết kiệm thời gian, chỉ với 1 cú nhấp chuột, hàng trăm mã SKU được tạo nhanh trong chớp mắt.