Tập trung quản lý các đơn hàng mới từ tất cả các nền tảng và cung cấp nhiều tính năng phụ trợ để xử lý đơn hàng hiệu quả hơn

 • Tự động đồng bộ các đơn hàng theo thời gian thực và xử lý đơn hàng

  Đồng bộ các đơn hàng mới của nhiều nền tảng,sắp xếp và theo dõi các thay đổi về trạng thái đơn hàng trên nền tảng.

 • Tùy chỉnh mẫu Phiếu giao hàng,Phiếu xuất hàng và Pack List

  Hệ thống cung cấp các loại mẫu chứng từ để người bán lựa chọn nội dung in theo nhu cầu,đồng thời hỗ trợ in Phiếu giao hàng tốc độ cao thông qua tiện ích in

 • Theo dõi vận chuyển

  Theo dõi các đơn hàng đã giao và theo dõi các trường hợp ngoại lệ

 • Quản lý trả hàng

  Các đơn trả hàng mà người mua chưa ký nhận có thể xử lý nhập kho,hỗ trợ nhập kho toàn bộ,nhập kho từng phần hoặc không xử lý

BigSeller cung cấp dịch vụ 6 ngày x 12 giờ

 • Dịch vụ khách hàng

  Cung cấp dịch vụ CSKH trực tuyến 6 ngày x 12 giờ

 • Đội thực thi địa phương

  Team triển khai phần mềm bản địa đến tại nơi cung cấp dịch vụ và đào tạo ngoại tuyến

 • Tài liệu trợ giúp

  Trợ giúp (help.bigseller.com) cung cấp các bài viết và video hướng dẫn thao tác về hệ thống

 • Dịch vụ đào tạo

  Cung cấp đào tạo trực tuyến và ngoại tuyến

Tiếp tục khám phá các tính năng khác của BigSeller!

Làm cho nghiệp vụ của bạn hiệu quả hơn.

Ít thời gian hơn, nhiều đơn hàng hơn, lợi nhuận cao hơn