Tập trung quản lý các đơn hàng mới từ tất cả các nền tảng và cung cấp nhiều tính năng phụ trợ để xử lý đơn hàng hiệu quả hơn

Đăng ký miễn phí

BigSeller cung cấp dịch vụ 6 ngày x 12 giờ

Tập trung quản lý các đơn hàng mới từ tất cả các nền tảng và cung cấp nhiều tính năng phụ trợ để xử lý đơn hàng hiệu quả hơn

Đăng ký miễn phí

BigSeller cung cấp dịch vụ 6 ngày x 12 giờ

 • Dịch vụ khách hàng

  Cung cấp dịch vụ CSKH trực tuyến 6 ngày x 12 giờ

 • Đội thực thi địa phương

  Đội ngũ địa phương của Indonesia có thể cung cấp dịch vụ và đào tạo ngoại tuyến

 • Tài liệu trợ giúp

  Trợ giúp (help.bigseller.com) cung cấp các bài viết và video hướng dẫn thao tác về hệ thống

 • Dịch vụ đào tạo

  Cung cấp đào tạo trực tuyến và ngoại tuyến

Tiếp tục khám phá các tính năng khác của BigSeller!