Các công cụ tiếp thị đắc lực giúp bạn cải thiện chất lượng dịch vụ và doanh số bán hàng.

Đăng ký miễn phí

BigSeller cung cấp dịch vụ 6 ngày x 12 giờ

Các công cụ tiếp thị đắc lực giúp bạn cải thiện chất lượng dịch vụ và doanh số bán hàng.

Đăng ký miễn phí

BigSeller cung cấp dịch vụ 6 ngày x 12 giờ

 • Dịch vụ khách hàng

  Cung cấp dịch vụ CSKH trực tuyến 6 ngày x 12 giờ

 • Team triển khai phần mềm bản địa

  Team triển khai phần mềm bản địa đến tại nơi cung cấp dịch vụ và đào tạo ngoại tuyến

 • Tài liệu trợ giúp

  Trợ giúp (help.bigseller.com) cung cấp các bài viết và video hướng dẫn thao tác về hệ thống

 • Dịch vụ đào tạo

  Cung cấp đào tạo trực tuyến và ngoại tuyến

Tiếp tục khám phá các tính năng khác của BigSeller!