Thông báo đơn hàng mới theo thời gian thực, xử lý nhanh đơn hàng đa kênh

Tự động đồng bộ đơn hàng đa nền tảng, mở APP để in đơn và giao hàng, nâng cao hiệu quả xử lý đơn hàng, tránh giao hàng trễ.

Đồng bộ hóa dữ liệu thiết bị đầu cuối, giúp việc quản lý tồn kho thuận tiện hơn

Sau khi kiểm tra và kiểm kho các SKU, bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa số lượng tồn kho, dữ liệu bản APP và bản web được đồng bộ theo thời gian thực để nắm bắt linh hoạt các thay đổi tồn kho.

Tổng hợp thông minh dữ liệu bán hàng, gồm nhiều kịch bản phân tích

Tổng quan báo cáo bán hàng theo thời gian thực, giúp bạn nắm được tình hình bán hàng để điều chỉnh chiến lược vận hành và đạt được tăng trưởng kinh doanh.

Blog

Cập nhật các thông tin nền tảng, thông tin thị trường và xu hướng trong ngành, giúp người bán điều chỉnh chiến lược kinh doanh kịp thời.

Nhiều tính năng hơn

Nhiều tính năng sắp ra mắt

Tải xuống miễn phí

 • AppStore_VN
 • Google_VN
 • apk

BigSeller cung cấp dịch vụ 6 ngày x 12 giờ

 • Dịch vụ khách hàng

  Cung cấp dịch vụ CSKH trực tuyến 6 ngày x 12 giờ

 • Đội thực thi địa phương

  Team triển khai phần mềm bản địa đến tại nơi cung cấp dịch vụ và đào tạo ngoại tuyến

 • Tài liệu trợ giúp

  Trợ giúp (help.bigseller.com) cung cấp các bài viết và video hướng dẫn thao tác về hệ thống

 • Dịch vụ đào tạo

  Cung cấp đào tạo trực tuyến và ngoại tuyến

Làm cho nghiệp vụ của bạn hiệu quả hơn.

Ít thời gian hơn, nhiều đơn hàng hơn, lợi nhuận cao hơn