• Thông báo đơn hàng mới theo thời gian thực, xử lý nhanh đơn hàng đa kênh

  Tự động đồng bộ đơn hàng đa nền tảng, mở APP để in đơn và giao hàng, nâng cao hiệu quả xử lý đơn hàng, tránh giao hàng trễ.

 • Đồng bộ hóa dữ liệu thiết bị đầu cuối, giúp việc quản lý tồn kho thuận tiện hơn

  Sau khi kiểm tra và kiểm kho các SKU, bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa số lượng tồn kho, dữ liệu bản APP và bản web được đồng bộ theo thời gian thực để nắm bắt linh hoạt các thay đổi tồn kho.

 • Tổng hợp thông minh dữ liệu bán hàng, gồm nhiều kịch bản phân tích

  Tổng quan báo cáo bán hàng theo thời gian thực, giúp bạn nắm được tình hình bán hàng để điều chỉnh chiến lược vận hành và đạt được tăng trưởng kinh doanh.

 • Blog

  Cập nhật các thông tin nền tảng, thông tin thị trường và xu hướng trong ngành, giúp người bán điều chỉnh chiến lược kinh doanh kịp thời.

 • Nhiều tính năng hơn

  Nhiều tính năng sắp ra mắt

BigSeller cung cấp dịch vụ 6 ngày x 12 giờ

 • Dịch vụ khách hàng

  Cung cấp dịch vụ CSKH trực tuyến 6 ngày x 12 giờ

 • Đội thực thi địa phương

  Đội ngũ địa phương của Indonesia có thể cung cấp dịch vụ và đào tạo ngoại tuyến

 • Tài liệu trợ giúp

  Trợ giúp (help.bigseller.com) cung cấp các bài viết và video hướng dẫn thao tác về hệ thống

 • Dịch vụ đào tạo

  Cung cấp đào tạo trực tuyến và ngoại tuyến

BigSeller App

Mang điện thoại theo bên mình, xử lý công việc mọi lúc mọi nơi

Thông báo đơn hàng mới theo thời gian thực, xử lý nhanh đơn hàng đa kênh
Tự động đồng bộ đơn hàng đa nền tảng, mở APP để in đơn và giao hàng, nâng cao hiệu quả xử lý đơn hàng, tránh giao hàng trễ.
Đồng bộ hóa dữ liệu thiết bị đầu cuối, giúp việc quản lý tồn kho thuận tiện hơn
Sau khi kiểm tra và kiểm kho các SKU, bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa số lượng tồn kho, dữ liệu bản APP và bản web được đồng bộ theo thời gian thực để nắm bắt linh hoạt các thay đổi tồn kho.
Tổng hợp thông minh dữ liệu bán hàng, gồm nhiều kịch bản phân tích
Tổng quan báo cáo bán hàng theo thời gian thực, giúp bạn nắm được tình hình bán hàng để điều chỉnh chiến lược vận hành và đạt được tăng trưởng kinh doanh.
Blog
Cập nhật các thông tin nền tảng, thông tin thị trường và xu hướng trong ngành, giúp người bán điều chỉnh chiến lược kinh doanh kịp thời.
Nhiều tính năng hơn
Nhiều tính năng sắp ra mắt
Tải xuống miễn phí

BigSeller cung cấp dịch vụ 6 ngày x 12 giờ

 • Dịch vụ khách hàng

  Cung cấp dịch vụ CSKH trực tuyến 6 ngày x 12 giờ

 • Đội thực thi địa phương

  Đội ngũ địa phương của Indonesia có thể cung cấp dịch vụ và đào tạo ngoại tuyến

 • Tài liệu trợ giúp

  Trợ giúp (help.bigseller.com) cung cấp các bài viết và video hướng dẫn thao tác về hệ thống

 • Dịch vụ đào tạo

  Cung cấp đào tạo trực tuyến và ngoại tuyến