สวัสดีค่ะ เราจะช่วยได้อย่างไร เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาที่สับสนทั้งหมดของคุณ
  • เริ่มใด้อย่างไร

  • สินค้า

  • คำสั่งซื้อ

  • สินค้าคงคลัง

  • การสั่งซื้อ

  • รายงาน

  • Blog

  • ติดต่อเรา

จะตั้งค่าวิธีการรับสินค้าของคำสั่งซื้อ Shopee ได้อย่างไร(Pick up & Drop off)