Trợ giúp phiên bản mới đã ra mắt Chuyển sang phiên bản mới
Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giải quyết tất cả các vấn đề khó hiểu của bạn.
  • Bắt đầu

  • Sản phẩm

  • Đơn hàng

  • Tồn kho

  • Đặt hàng

  • Blog

  • Liên hệ chúng tôi

  • Khách hàng

  • Báo cáo

Khi xử lý đơn hàng trên BigSeller, lúc nào khóa số lượng tồn kho, lúc nào trừ số lượng tồn kho?