Blog Vận hành hệ thống 8 Tính năng hay khiến bạn cần phần mềm quản lý bán hàng

8 Tính năng hay khiến bạn cần phần mềm quản lý bán hàng

Hương BigSeller 11/11/2022 11:52

Tính năng Khung ảnh tiếp thị
Tạo khung ảnh sản phẩm khi có dịp sale, khung ảnh tự mất ngay sau khi chương trình kết thúc. Bạn có thể chỉnh sửa kích thước lớn bé hoặc độ trong suốt cho khung ảnh, chỉ cần cài đặt ngày giờ bắt đầu và kết thúc, font chữ, màu sắc là có thể sử dụng được, tính năng này vô cùng được các nhà bạn yêu thích vì tính tiện dụng của nó.