Blog Mẹo bán hàng Mẹo đăng bán sản phẩm nhanh lên các sàn Thương mại điện tử

Mẹo đăng bán sản phẩm nhanh lên các sàn Thương mại điện tử

Nam Giao 26/01/2022 11:18

Tính năng sao chép và tính năng di chuyển sản phẩm
Sử dụng tính năng sao chép và tính năng di chuyển sản phẩm để đăng sản phẩm lên gian hàng của bạn một cách nhanh nhất. Hai tính năng này hỗ trợ sao chép và di chuyển cùng sàn hoặc đa sàn tùy bạn, tại Việt Nam trước mắt hỗ trợ các sàn TikTok Shop, Sendo, TiKi, Shopee và Lazada.
×
App makes store
management more convenient
App Store
Google Play
Android APK
Download BigSeller APP
Handle Business Anytime and Anywhere